Interdisciplinární festival ukáže různé tváře migrace

Ve dnech od 22. do 25. února proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinární odborný festival Tváře migrace. Akci pořádají Spolek studentů historie FF UK, Filosofický spolek Praxis, Politologické sdružení POLIS a Pražský religionistický spolek.

„Migrace je nejen aktuálně hodně diskutovaným společenským problémem, nýbrž i jevem, který prostupuje takřka všemi podstatnými oblastmi lidské kultury – od nejranějších dějin až do současnosti. Jako takový fenomén tvoří rovněž výzvu teoretickým konceptům a bádání v humanitních vědách,“ říkají organizátoři festivalu, jenž je pojat jako multioborová vědecká akce.

Tváře migrace v průběhu několika dnů nabídnou přednášky z oblasti historie, filozofie, literární vědy, religionistiky, antropologie a sociálních věd.

Tváře migrace začnou v pondělí 22. února blokem přednášek orientovaných na reflexi migrace v společenských vědách. Tématem úterního přednáškového bloku bude setkávání kultur v perspektivě filozofie a religionistiky. Bohatý středeční program se soustředí na fenomén migrace v historiografické perspektivě. Čtvrteční blok přednášek bude věnován motivům stěhování, exilu a kulturní rozmanitosti v literatuře.

celý článek: Interdisciplinární festival ukáže různé tváře migrace [iforum.cuni.cz, 16. února 2016]

migrace


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK