Filozofická fakulta UK k útoku na Autonomní sociální centrum Klinika

Útok žhářů na Autonomní sociální centrum Klinika dne 6. února 2016 byl veden záměrem zastrašit tu část české občanské společnosti, která se v různých formách zapojuje do dobrovolnické pomoci uprchlíkům.

Použití násilí proti občanskému komunitnímu centru je zbabělým gestem těch, kteří nemají odvahu vést s lidmi odlišného smýšlení dialog, protože jsou si vědomi, že jejich argumenty v něm nedokáží obstát. Jako univerzitní instituce proto ostře odmítáme zastrašování, ať již verbální, či fyzické, těch, kteří praktickou pomocí vyjadřují solidaritu s potřebnými.

Bez ohledu na individuální názor na současnou migrační situaci musíme hledat řešení výhradně v mezích demokratického systému. Vzájemný dialog vyžaduje nejen kritické myšlení a poctivou analytickou práci, ale především odvahu hovořit se svým názorovým oponentem důstojně a s respektem.

Mirjam Friedová,

děkanka

V Praze 8. února 2016


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK