Diskuse o komplexní rekonstrukci Národní knihovny ČR

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pozvala širokou akademickou obec na setkání s diskusí o komplexní rekonstrukci budov Národní knihovny ČR, která se konala 21. ledna 2016 ve Velké aule FF UK.

Témety diskuse byly etapy obnovy Klementina, dosavadní realizace a další plán souběhu různých prací, podoby, v jakých bude knihovna dostupná během rekonstrukce, garantované minimum zajišťující přístup k základním službám v provizorních podmínkách a podoba Národní knihovny po ukončení rekonstrukce.

Jako host vystoupil generální ředitel Národní knihovny ČR pan PhDr. Petr Kroupa. Diskusi moderoval doc. Michal Pullmann.

foto: archiv FF UK