Dětská univerzita FF UK: zakončení zimního semestru 2015/2016

Filozofická fakulta UK realizuje projekt Dětská univerzita FF UK, který vychází ze vzoru některých podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, jež otevírají brány akademické půdy nejmladší generaci. Primárně je cílem představit nejmladší generaci univerzitní prostředí jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a přemýšlení. Prostřednictvím tohoto přístupu lze docílit toho, aby studium nebylo považováno dětmi za aktivitu spojenou pouze s povinností, ale bylo shledáno především zajímavou a obohacující činností. Filozofická fakulta UK disponuje mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.

Projekt je pořádán dvakrát ročně (v letním a v zimním semestru) a jako volnočasová aktivita je realizován vždy v odpoledních hodinách. Každý kurz má zpravidla časovou dotaci 90 minut, ve kterých jsou děti seznamovány akademickým pracovníkem fakulty zajímavou formou s vybraným tématem.

Zimního semestru 2015/2016, který probíhal od 13. října do 16. prosince 2015, se zúčastnilo 71 dětí. Byly rozšířeny kurzy pro starší děti (6.–9. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), kterých proběhlo 10, kurzů pro mladší děti se uskutečnilo 9.

Mladší děti se například vypravily do Národopisného muzea (Musaion), kde se seznámily s vybranými pohádkami a pověstmi z pohledu etnologie, v kurzech vedených Ústavem pro klasickou archeologii se poučily o světě antických Řeků a Římanů a seznámily se s prací archeologa, ve Fonetickém ústavu si pohrály se způsoby zkoumání lidské řeči a v Ústavu translatologie si zkusily práci tlumočníka, pracovníci Ústavu pro archeologii je vzaly na návštěvu do pravěku, v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského se podívaly do školy minulosti.

Starší děti se seznámily s příběhy hrdinů trójské války, pronikly do tajů básnického řemesla, zjistily, jaké jsou rozdíly mezi recenzí, anotací a synopsí filmů a knih, v Národopisném muzeu se seznámily se strašidelnými pověstmi minulosti i současnosti, podnikly cestu za původem slov, obeznámily se s vývojem upírských mýtů, seznámily se s historií Romů, zjistily, kde všude je důležitá znalost latiny a v čem spočívají základy Buddhova učení, mohly srovnat známá i neznámá filmová ztvárnění Kleopatry.

Program kurzů předchozích semestrů včetně fotogalerií je k dispozici na stránkách projektu http://detskauniverzita.ff.cuni.cz.

foto: archiv FF UK