VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 04/2016 – Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky ze sociálního fondu v roce 2016

Obsah

Opatření děkana navazuje na ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 a čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2007, Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu, ve znění Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „OR“) a stanoví podrobnosti k poskytování, podávání žádostí o a vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a k vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) pro kalendářní rok 2016.

Plný text

2016-04 Příspěvky ze sociálního fondu v roce 2016.pdf