FF UK k teroristickému útoku na pákistánskou univerzitu Bacha Khan

Vyjádření Filozofické fakulty UK k teroristickému útoku na pákistánskou univerzitu Bacha Khan 20. ledna 2016

Teroristický útok namířený proti univerzitním studentům a jejich pedagogům je odporným činem poháněným strachem před vzdělanou demokratickou společností a zároveň snahou její obránce zastrašit a umlčet. Je to totiž právě vzdělanost, která je úhlavním nepřítelem každého teroru, útlaku a manipulace.

Univerzita Bacha Khan ve městě Charsadda představuje statečnou výspu vzdělání a demokracie v problematické oblasti severního Pákistánu. Stejně jako každá univerzitní instituce učí své studenty a studentky kritickému myšlení, orientaci ve světě a formulování vlastního zodpovědného názoru. Právě takovou společnost se terorismus snaží potlačit a vytvořit v ní atmosféru strachu a mlčícího přikyvování.

Studenti a pedagogové FF UK jsou hluboce otřeseni teroristickým útokem na Univerzitu Bacha Khan 20. ledna 2016. Vyjadřujeme naši podporu této statečné akademické obci a pevně věříme v její sílu nadále hájit vzdělanost, svobodný výzkum a kritické myšlení v pákistánské společnosti.

Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

Vyjádření studentů          

S hlubokou lítostí a velkým pohnutím jsme přijali zprávu o smrti našich pákistánských kolegů. Odsuzujeme zločin, jímž byly násilně ukončeny životy studentů na Univerzitě Bacha Khan v Charsaddě. Vyjadřujeme blízkost všem příbuzným a přátelům obětí, stejně tak obyvatelům provincie Chajbar Pachtunchvá a Péšávaru, kde se v loňském roce stala cílem atentátů rovněž škola.

Útok na univerzitu vnímáme jako snahu oslabit víru v budoucí směřování země. Naděje, již nese každá studentská generace, dnes v Pákistánu prošla zkouškou krve. Věříme však, že z ní mohou vstát jedinci, kteří se svým životem zasadí o pokoj a jejichž pevné odhodlání čelit strachu bude příkladem překračujícím hranice států.

Ani zdánlivá vzdálenost od Evropy či mediální neexkluzivita by v nás neměly živit dojem, že muslimské země nejsou vystavovány násilí. Dnešní datum znovu dokládá, že teror snažící se vyvrátit z kořenů islámskou vzdělanost a kulturu je veden zbraněmi přímočarých fundamentalistů. Všudypřítomné nebezpečí a svírající neklid, s nimiž jsou denně konfrontováni obyvatelé těchto zemí, často logicky ústí v jejich rozhodnutí opustit domov.

V těchto lednových dnech, kdy si připomínáme sebeobětující čin Jana Palacha, nás smrt pákistánských studentů velmi intenzivně vyzývá k vytrvalé obhajobě svobody každého z nás.

Studentské hnutí za solidaritu a Studentská rada FF UK

Pietní akt k uctění obětí teroristického útoku na Univerzitu Bacha Khan se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 15 hodin před Filozofickou fakultou UK u posmrtné masky Jana Palacha.

V Praze dne 20. ledna 2016

Tisková zpráva

Kontaktní osoba pro média:

Ina Píšová, tisková mluvčí Filozofické fakulty UK

ina.pisova@ff.cuni.cz

+ 420 777 739 951


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK