Doktorandi v Bulharsku zkoumají římské osídlení ve starověké Thrákii

Již třetím rokem nyní probíhá v jihovýchodním Bulharsku projekt, kterého se účastní studenti Filozofické fakulty UK, podílející se jak na terénních pracích, tak na zpracování a publikaci materiálu. Iniciátorkami výzkumu a jeho vedoucími jsou Petra Tušlová a Barbora Weissová, doktorandky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Osídlení Jurta se nachází v římské provincii Thrákie, která se rozkládala na území současného jihovýchodního Bulharska, evropské části Turecka a severovýchodní části Řecka. Výzkum venkovského osídlení poblíž vesnice Strojno začal už v roce 2014. Letos se chystá další archeologická sezona, měsíční výkopové práce, na něž naváže několikatýdenní dokumentace nálezového materiálu.

V letech 2014–2015 byl výzkum realizován za podpory GA UK a Vnitřního grantu FF UK. Loni se výzkumu účastnilo 11 studentů doktorandského, magisterského a bakalářského studia, kteří úzce spolupracovali s odborníky z Regionálního historického muzea v Jambolu. Jeho ředitel Stefan Bakardžiev projekt z bulharské strany oficiálně zaštítil. V průběhu loňské sezony tým posílili také geodeti ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Tibor Lieskovský, Alexandra Rášová a Ondřej Trhan –, kteří vytvořili ortofoto oblasti a 3D modely nejlepších nálezů. Výsledky výzkumu přednesli studenti Ústavu pro klasickou archeologii FF UK (Petra Tušlová, Barbora Weissová, Viktoria Čisťakova, Robert Frecer) a Petra Janouchová (doktorandka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK) na konferenci Perspektivy klasické archeologie 10. prosince 2015 v samostatné sekci.

Letos je plánován výzkum ve stejném rozsahu. I sezona 2016 bude umožněna díky podpoře GA UK (Archeologický výzkum římské lokality Jurta-Strojno, Bulharsko) a počítá se i se stejným rozsahem výkopových prací. Studenti, kteří se výzkumu účastnili poslední sezonu (kromě jmenovaných i Věra Doležálková, Markéta Kobierská, Johana Tlustá, Michaela Smiejová, Hana Šofková a Jakub Havlík), budou ve velké většině pokračovat v započaté práci.

celý článek: Doktorandi v Bulharsku zkoumají římské osídlení ve starověké Thrákii [iforum.cuni.cz, 21. ledna 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK