Čím se bavili Seveřané ve středověku? Přečtěte si výběr „lživých ság“

Publikace Lživé ságy starého Severu, která vyšla v roce 2015, přibližuje díla plná podivných zápletek, překvapivých zvratů a odvážných literárních postupů.

Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli jen okrajově či vůbec: sexu, magii či brutalitě. Moderního čtenáře zaujme jejich nespoutaná představivost, která si nezadá s těmi nejlepšími krvavými romány či výtvory současné fantastické literatury. Autory lživých ság lákalo všechno neobvyklé, exotické, nepřirozené a excesivní; jsou to díla plná podivných zápletek, překvapivých zvratů, neobvyklých odhalení a odvážných literárních postupů.

Dílo vzniklé z unikátní spolupráce Ústavu germánských studií FF UK, Fakulty humanitních studií UK a Českého národního korpusu FF UK předkládá reprezentativní výběr z této vpravdě povznášející literatury.

Jiří Starý a kol. (přel.): Lživé ságy starého Severu, Herrmann & synové, Praha 2015, 352 stran, ISBN 978-80-87054-41-3

O staroseverských lživých ságách přednášel dr. Jiří Starý také v rámci Týdne vědy a techniky 2014:


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK