Administrativní pracovníci základních součástí absolvují kurzy angličtiny a dalších dovedností

S ohledem na potřebu bezproblémové komunikace se zahraničními studenty i pracovníky, která je dána jak otevřenou povahou akademické instituce, tak dlouhodobými záměry Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK, bude pro administrativní pracovníky základních součástí po tři roky každoročně k dispozici celkem půl milionu korun v rámci tzv. Institucionálního plánu UK na zvýšení především jazykových kompetencí. Financování je určeno  sekretářkám a sekretářům základních součástí.

Na jaře 2016 proběhne zmapování vzdělávacích potřeb v oblasti jazykových kompetencí u jednotlivých administrativních pracovníků na základních součástech. Každý z těchto pracovníků by měl prostřednictvím dalšího vzdělávání postupně dosáhnout znalosti angličtiny odpovídající minimálně úrovni B2. Ti, kdo takovou kompetenci mají již nyní, mohou využít prostředky na zlepšování i dalších dovedností (např. práce s počítačem, další jazyk, organizace času, zvládání zátěžových situací a řešení konfliktů).

Vzhledem k tlaku na zvyšování počtu cizojazyčných akreditací a z toho plynoucího předpokládaného nárůstu počtu zahraničních studentů se předpokládá, že v horizontu tří let nebude myslitelné zastávat administrativní pozice na základních součástech bez takovýchto kompetencí. V případě konkurzů na příslušná administrativní místa musí být znalosti cizího jazyka dané úrovně již součástí požadavků.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka fakulty


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK