Ze spolupráce Katedry sociologie FF UK a IPR vzešla srovnávací studie sociálního bydlení v evropských městech

Dne 10. 12. 2015 byla úspěšně předána srovnávací studie sociálního bydlení v evropských městech. Šlo o spolupráci mezi Katedrou sociologie FF UK a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Studie bude zapracována do strategie rozvoje Prahy. Touto spoluprací katedra naplňuje smysl univerzity jako veřejné instituce pomáhající rozvoji svého okolí.

„Je to další z řady studií, kterou naše katedra zpracovala pro česká města.  I tentokrát jsem ke spolupráci oslovil naše vlastní studenty. Děkuji Mgr. Tomášovi Diviákovi, kolegovi z prvního ročníku doktorského studia, a Jonášovi Kreisingerovi, kolegovi v prvním ročníku bakalářského studia.“

Mgr. Jan Sládek, Ph.D., zpracovatel studie

„Vedle učení a vědy považuji za důležité, aby se naše katedra etablovala také jako pracoviště, které má co nabídnout veřejné a soukromé sféře. Toto je další z dobrých kroků na této cestě.“

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., vedoucí katedry

„Jsem ráda, že naše fakulta spolupracuje na tom, jak vypadá město, ve kterém se nachází. Oceňuji, že naši sociologové sledují současné trendy a přispívají k rozvoji města Prahy.“

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK