Vydavatelství FF UK poprvé nabízí kolekci elektronických knih z ediční řady Varia

Díky spolupráci EBSCO Information Services (EBSCO) s Vydavatelstvím Filozofické fakulty UK dochází k zpřístupnění elektronických knih tohoto českého univerzitního vydavatele prostřednictvím EBSCO eBooks. První z několika kolekcí, které budou prostřednictvím EBSCO eBooks dostupné, pochází z ediční řady Varia a obsahuje více než 30 titulů zahrnujících vědecké monografie v češtině, angličtině i dalších jazycích.

Tato nová spolupráce umožní studentům jednodušeji přistoupit k hodnotnému a různorodému obsahu z oblasti humanitních věd, jejichž výzkum a výuka na Filozofické fakultě probíhá, a to včetně lingvistiky, literárních věd, historie, sociálních věd, východoasijských studií a etnologie.

Studenti a pracovníci celé UK mají navíc zajištěn volný přístup ke kompletnímu obsahu e-knih Vydavatelství FF UK, a to z Portálu elektronických zdrojů UK.

EBSCO eBooks nabízí více než 750 000 elektronických knih a audioknih. Na základě dynamicky se měnících potřeb knihoven EBSCO aktivně doplňuje obsah v zásadních oblastech. Přístup k eKnihám a audioknihám prostřednictvím platformy EBSCOhost šetří knihovníkům čas strávený školením uživatelům, kteří s elektronickými knihami pracují v již známém prostředí vyhledávací platformy. Kvalitu vyhledávání v knihovních sbírkách také zvyšuje schopnost zadat vyhledávání v e-Knihách a audioknihách a současně také v obsahu databází EBSCOhost

Snižování nákladů umožnuje knihovnám jednodušší a cenově efektivní rozhodování o rozvoji kolekcí elektronických knih a audioknih.

O společnosti EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem zdrojů a služeb pro knihovny, včetně EBSCOhost, přední světové placené vyhledávací služby, elektronických plnotextových databází, bibliografických databází, referenčních zdrojů point-of-care, historických digitálních archivů a elektronických knih. EBSCO v současné době nabízí téměř 400 výzkumných databází a přibližně 750 000 elektronických knih, nabízí správu předplatného více než 360 000 unikátních titulů včetně více než 57 000 online titulů. EBSCO je také poskytovatelem služby EBSCO Discovery Service, která každé instituci umožňuje rychlé a jednoduché prohledávání celé kolekce z jediného vyhledávacího místa, obsáhlejší indexaci a více plnotextového vyhledávání. EBSCO je jednou z divizí společnosti EBSCO Industries Inc., jedné z největších soukromých společností ve Spojených státech amerických, založené v roce 1944. EBSCO Information Services s.r.o. se sídlem v Praze je pobočkou EBSCO Information Services a obchodním zastoupením společnosti pro oblast střední, východní a jihovýchodní Evropy a zemí CIS.

 

Vydavatelství FF UK poprvé nabízí kolekci elektronických knih z ediční řady Varia [iforum.cuni.cz, 4. prosince 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK