Prof. Hilský převzal Národní cenu vlády Česká hlava

Prestižní vědecká cena Česká hlava je udělována za výjimečné badatelské výsledky. Národní cenu vlády Česká hlava letos získal překladatel, popularizátor vědy a anglista prof. Martin Hilský. Výsledky čtrnáctého ročníku soutěže pro nejlepší vědecké projekty byly vyhlášeny 1. prosince 2015 na tiskové konferenci.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (1943), literární historik a překladatel díla Williama Shakespeara, absolvoval anglistiku na Filozofické fakultě UK a stal se profesorem anglické literatury tamtéž. V roce 1968 strávil rok na univerzitě v Oxfordu a po návratu nastoupil na FF UK, kde v letech 1989–1998 působil jako ředitel Ústavu anglistiky a amerikanistiky. Roku 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE).Do češtiny přeložil celé Shakespearovo dílo a je také editorem dvoujazyčného kritického vydání Shakespearových her a sonetů. Jeho překlady byly uvedeny ve více než sto premiérách v českých divadlech. Jen Národní divadlo v Praze uvedlo k roku 2010 osmnáct jeho překladů divadelních her. V roce 2011 získal Státní cenu za překlad.

Související:

Nejvýznamnější cenu České hlavy dostane překladatel Martin Hilský [novinky.cz, 1. prosince 2015]

Profesor Martin Hilský obdrží cenu Česká hlava [ff.cuni.cz, 13. října 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK