Proběhla konference Psychologie sportu v praxi 2015

Ve dnech 4.–5. 12. 2015 se uskutečnil 6. ročník odborné mezinárodní konference s názvem Psychologie sportu v praxi 2015 aneb Jiný úhel pohledu. Konferenci pořádala Asociace psychologů sportu ČR (APS) ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK v Praze.

Letošní ročník konference se poprvé konal mimo akademickou půdu, konkrétně ve sportovním centru hotelu STEP na indoor golfu a mezi golfovými simulátory. Účelem bylo přiblížit se sportovnímu prostředí, poskytnout účastníkům více prostoru a možnosti pro aktivní relaxaci a odpočinek. Po prvním konferenčním dni měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si hru s golfovým simulátorem.

Akce se zúčastnilo 120 posluchačů z řad studentů, psychologů, psychoterapeutů, mentálních trenérů, koučů, trenérů a zástupců sportovních svazů (např. fotbal, hokej, tenis, squash, lyžování, stolní tenis, volejbal, basketbal, házená aj.). Tento počet byl dvakrát vyšší než v prvním ročníku v roce 2010, což svědčí o úspěšnosti této akce. Zároveň se na akci přihlásili i posluchači ze zahraničí.

Na konferenci vystoupilo osm zahraničních přednášejících hostů (z Anglie, Německa, Holandska, Itálie, Švýcarska, Slovenska), speciálním hostem byla vrcholová hráčka golfu Zuzana Kamasová. V neposlední řadě vystoupili také zástupci ČR Mgr. Michal Šafář, Ph.D., předseda APS, a prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Konferenci zahájil rozhovor se Zuzanou Kamasovou a jejím bývalým psychologem Tomášem Gurským, který účastníkům zprostředkoval pohled vrcholové sportovkyně na využití psychologické přípravy. Navazoval Oliver Stoll s popisem struktury psychologie sportu v Německu a několika případovými studiemi. Páteční program zakončili hosté z Itálie Mauro Murgia a Fabrizio Sors, kteří představili své výzkumy z oblasti práce se sluchovými a obrazovými představami.

Druhý den konference byl zahájen zprávou z FEPSAC konference v Bernu 2015 paní prof. Válkovou a také zprávou o činnosti ENYSSP organizace, které se ujala Andrea Poláčková ze Slovenska.

O možnosti využití biofeedbacku při regulaci emocí promluvil Ross Hall. Daniel Birrer představil techniku Mindfulness, kterou si mohli účastníci sami na místě vyzkoušet. Představil se také Michal Joshua Frána, fyzioterapeut, který účastníkům nabídnul několikaminutové protahovací cvičení.

Poslední blok přenášek zahájili Max Pelka a Thomas Waanders, kteří představili rizika při práci ve fotbalovém klubu. Posledních dvou přednášek se ujali Michal Šafář, předseda APS, a Tomáš Gurský, předseda Slovenské asociace psychologie sportu, kteří prezentovali témata vztahující se k dětem ve sportu, vlivu rodičů či rané specializaci. Zde se účastníci také zapojili ve skupinkách do diskuse a následně své skupinové závěry prezentovali.

Na závěr konference bylo poděkováno všem účastníkům, přednášejícím a také studentům, kteří se podíleli na přípravě konference a její organizaci, zvláště pak pomáhali s překladem z angličtiny do češtiny.

7. ročník konference (2016) se uskuteční v Brně.

Veronika Baláková


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK