Perspectives of Classical Archaeology 2015

4. ročník mezinárodní studentské konference „Perspectives of Classical Archaeology“ nabídl především studentům doktorského studia příležitost prezentovat výsledky svých výzkumů na poli klasické archeologie a příbuzných oborů. Konference se opět zúčastnila řada zahraničních badatelů, kteří společně s těmi domácími získali příležitost diskutovat své názory s širším mezinárodním měřítku.

související: Konference Perspektivy klasické archeologie má již tradici [ff.cuni.cz, 9. prosince 2015]

foto: archiv FF UK