Ministerstvo kultury vyhlásilo výsledky NAKI II. Na třech podpořených projektech se podílí FF UK

Ministerstvo kultury oznámilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Výsledky 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) zveřejnilo Ministerstvo kultury ČR 21. prosince 2015 na svých webových stránkách.

Soutěž byla vyhlášena 16. března 2015, lhůta pro podávání návrhů projektů byla stanovena do 4. května 2015. Ve lhůtě bylo ministerstvu kultury doručeno celkem 240 přihlášek projektů, z nichž bylo z hodnocení vyloučeno 65 projektů, nepřijato k podpoře 118 projektů a přijato k podpoře 57 projektů.

K podpoře přijaté projekty, na nichž se FF UK podílí jako koordinátor nebo jako další účastník:

  • Abeceda českých reálií (FF UK)
  • Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění (NFA, FF UK, CESNET, FEL ČVUT)
  • Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské a badatelské práci (NM, ÚTAM AV ČR, FF UK)

 

Rozhodnutí Ministerstva kultury o přijetí a nepřijetí projektů k financování VS 2016

Tabulka výsledků 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2016 – 2020 (NAKI II)


Související články