FF UK a Vietnamská národní univerzita navázaly spolupráci a plánují podepsat memorandum

Začátkem prosince 2015 se doc. Eva Voldřichová Beránková, proděkanka pro zahraničí, setkala s dr. Pham Quang Minhem, prorektorem Univerzity společenských a humanitních věd v Hanoji, a se zástupci Fakulty vietnamistiky a vietnamštiny a Fakulty literárních studií. Společně diskutovali o možnostech budoucí spolupráce.

Univerzita společenských a humanitních věd (USHV) je členem Vietnamské národní univerzity. Podepsala již více než dvě stě dohod o spolupráci s mnoha univerzitami a vzdělávacími institucemi po celém světě. Aby se v budoucnu mohla stát skutečnou výzkumnou univerzitou, USHV by ráda požádala své zahraniční partnery o podporu v oblasti výzkumu a výuky.

IMG_0799Doc. Voldřichová Beránková vyjádřila svůj vděk za vřelé přijetí a navrhla, že spolupráce ve výuce a výzkumu by mohla začít v oblasti vietnamistiky. Výměna studentů a akademických pracovníků by představovala významné obohacení pro obě instituce. Do spolupráce s Filozofickou fakultou UK by se mohly zapojit zejména Fakulta vietnamistiky a vietnamštiny a Fakulta literárních studií. Obě strany plánují podepsat memorandum, které by stvrdilo jejich přání spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy.

Dr. Pham Quang Minh zmínil, že dobrým krokem vpřed by mohla být například mezinárodní konference o české literatuře, kultuře a umění ve Vietnamu a kurzy vietnamštiny a češtiny pro studenty. Zástupci obou institucí se dohodli, že nabídnou svým studentům možnost zdarma studovat na partnerské univerzitě. Tyto aktivity by měly přispět ke vzájemnému kulturnímu porozumění a k utužení česko-vietnamských vztahů.

zpráva o návštěvě na hanojském rektorátním webu [ussh.vnu.edu.vn]

zpráva o setkání s velvyslancem a Vietnamci vystudovanými v ČR [hoivietsec.org.vn, 3. prosince 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK