Vykolejená demokracie? – Skutečnost a mediální obraz

U příležitosti 26. výročí sametové revoluce se 19. listopadu 2015 konala panelová diskuse, v rámci níž vystoupili Tomáš Sedláček (ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB), Adam Černý (publicista působící v Hospodářských novinách a ČRo plus), Martin Šimečka (slovenský spisovatel a publicista), Václav Němec (filozof působící na FF UK v Praze) a Alexander Kaczorowski (polský novinář a esejista, šéfredaktor Aspen Review Central Europe). Akci moderoval televizní scenárista a dramaturg David Smoljak. Akci pořádala Filozofická fakulta UK v Praze, občanská iniciativa Vraťte nám stát!, Syndikát novinářů, platforma Svobodu médiím! a nadace Friedrich-Naumann-Stiftung.

související: Záznam panelové debaty „Vykolejená demokracie“ [svobodumediim.cz, 24. listopadu 2015]

foto: archiv UK