Vyjádření Filozofické fakulty UK k teroristickým útokům v Paříži

Vyjádření Filozofické fakulty UK k teroristickým útokům v Paříži

Zpráva o teroristických útocích 13. listopadu 2015 v Paříži hluboce otřásla akademickou obcí Filozofické fakulty UK. Přidáváme se k vyjádření hluboké soustrasti s pozůstalými a k lítosti nad oběťmi tohoto neospravedlnitelného aktu nenávisti a násilí.

Teror takových rozměrů pramení z pocitu křivdy a vyloučení, který se proměnil v zaslepenou nenávist. Proto musíme na atmosféru šířícího se strachu odpovídat lidskostí, na akt nejvyšší zbabělosti statečností a nesmíme přestat bránit lidská práva, humanitu a toleranci jako naše základní hodnoty. Jakkoliv to může být těžší než dřív, nechceme dovolit strachu, aby motivoval naše rozhodnutí. V době spekulací a paniky je důležité pečlivě odlišovat demagogii od odborného názoru, rozpoznat informovanou analýzu od zkratového uvažování a formovat své postoje na základě ověřených informací z kvalitních zdrojů. Jako veřejná univerzitní instituce k tomuto chceme přispívat. Jedním ze způsobů je i připravovaný Týden diverzity otvírající debatu o prospěšnosti propojování rozdílných názorů a prostředí.

Zároveň apelujeme na českou veřejnost, aby nezaměňovala teroristy s uprchlíky  a neobracela proti nim svůj – jakkoliv oprávněný – smutek a zlobu. Teror není následkem uprchlické vlny, ale její příčinou. I nadále se proto akademická obec FF UK bude angažovat v pomoci uprchlíkům na našem území a mimo ně. Navzdory pařížské tragédii věříme v lidskost a vzájemnou pomoc v Evropě i za jejími hranicemi.

Jménem akademické obce Filozofické fakulty UK

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

V Praze 16. listopadu 2015

 

Déclaration de la Faculté des Lettres de l’Université Charles suite aux attaques terroristes à Paris

La communauté universitaire de la Faculté des Lettres a été profondément ébranlée par l’annonce des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Nous nous joignons aux manifestations de sympathie envers les survivants et exprimons nos profonds regrets pour toutes les victimes de cet acte de haine et de violence impardonnable.

Une telle terreur prend sa source dans un sentiment d’injustice et d’exclusion, transformé en haine aveugle. A cette atmosphère de peur grandissante, il faut réponde par l’humanité, à la lâcheté par le courage. Nous devons continuer de défendre les droits de l’homme, l’humanité et la tolérance car ce sont nos valeurs fondamentales. Cela sera certainement plus difficile aujourd’hui qu’hier, mais nous ne pouvons laisser la peur motiver nos décisions. Dans ce moment de spéculation et de panique, il reste essentiel de distinguer la démagogie de l’avis spécialisé, l’analyse fondée des considérations hâtives et de construire nos opinions sur la base d’informations avérées, issues de sources sûres. C’est notre rôle en tant qu’institution universitaire publique d’y contribuer. Et l’une de ces contribution est la Semaine de la diversité qui ouvre le débat sur les bénéfices apportés par la confrontation des idées et des environnements.

Nous appelons également les citoyens tchèques à ne pas faire d’amalgames entre terroristes et réfugiés, qu’ils ne dirigent pas contre eux leur tristesse et leur colère – pourtant justes. La terreur  n’est pas une conséquence des vagues migratoires, elle en est la cause. La Faculté des Lettres poursuivra son engagement en faveur des réfugiés, sur le territoire tchèque et en dehors. En dépit de la tragédie parisienne, nous croyons en l’humanité et en l’entraide en Europe et au-delà de ses frontières.

Au nom de la communauté universitaire de la Faculté des Lettres, Université Charles

doc. Mirjam Friedová

Doyenne de la Faculté des Lettres

A Prague, le 16 novembre 2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK