Vyjádření FF UK k 17. listopadu 2015 na Albertově

Mezi účastníky demonstrací v průběhu pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939 byly stovky studentů Filozofické fakulty UK. Dne 17. listopadu 1939 byl nacisty popraven i náš kolega, profesor historie na FF UK Josef Matoušek.

Mezi studenty, kteří o padesát let později, roku 1989, demonstrovali na Národní třídě, byli mnozí z našich dnešních univerzitních kolegů. A také mnozí další, kterým vládnoucí režim vzdělání znemožnil v obavě, že by se proti němu mohli postavit.

Mezi těmi, kdo se dnes pokusili zapálit svíce u památníku na Albertově, byli opět naši studenti a kolegové. Ačkoli se pokoušeli důstojným způsobem uctít památku svých předchůdců, kteří stanuli tváří v tvář totalitě, policejní zátaras jim to znemožnil. Naopak účastníkům demonstrace pořádané Blokem proti islámu, mezi nimiž řada zastávala extrémní pravicové postoje, přístup do prostoru na Albertově umožněn byl.

17. listopadu 2015, v Mezinárodní den studentstva, došlo na Albertově k nedůstojnému jednání se studenty Univerzity Karlovy a ke zcela účelovému zneužití významného výročí k propagaci konkrétních politických zájmů, krajních občanských postojů a xenofobie.  

Jménem akademické obce Filozofické fakulty UK

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

V Praze 17. listopadu 2015

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK