Týden diverzity 2015

V listopadu 2015 proběhl první ročník Týdne diverzity. Záměrem této kulturně-vědecké akce je reflektovat koncept diverzity a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním. Celé setkání se nese v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, neziskový sektor), dynamické reflexe (věda) i kulturních událostí (hudba, film). Organizátoři řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity. Kladou si zásadní otázku vztahu mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála ve vztahu k aktuálním společenským problémům. Jak se o diverzitě mluví a jak je prožívána? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Je nutné diverzitu šířit? Potřebujeme soudržnost ve stejnosti nebo v rozdílnosti? Jakou rozdílnost jsme nakonec schopni akceptovat? Týden diverzity usiluje o změnu pohledu vedoucí k (sebe)reflexi.

foto: archiv FF UK