Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově

Mezinárodní den studenstva je každoroční připomínkou událostí roku 1939, kdy nejen česká, ale i světová studentská obec byla zděšena násilným potlačením poklidné studentské demonstrace, následované masovým zatýkáním, internací stovek studentů v koncentračních táborech a zavřením vysokých škol. Toto memento o 50 let později dalo podnět dalším událostem, jež vedly k sametové revoluci.

Dnes, o dalších 26 let později, byla shromážděným na pražském Albertově svoboda upřena, když jim bylo zabráněno vyjádřit úctu hodnotám a odvaze minulých generací studentů u památníku zmíněných událostí. Tuto skutečnost shledáváme politováníhodnou a neospravedlnitelnou.

Proto, jakožto studenti a občané, svoláváme na den 22. 11. 2015 v 15 hodin k albertovskému pomníku pietní akci, kterou chceme dát prostor k náležitému uctění tohoto státního i světového  svátku.

Na události budou přítomni i řečníci z řad akademické obce. Za Filozofickou fakultu UK vystoupí doc. Mirjam Friedová, děkanka fakulty.

Nad akcí převzali záštitu doc. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze.

Akce se koná s plnou podporou rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáše Zimy.

Událost je pořádána volným uskupením studentů různých vysokých škol.

 

Kontakty za FF UK:

Tomáš Navrátil, 773 826 586, tomas@bottlesandlabels.cz

Tereza Kuglerová, 773 113 700, t.kuglerova@gmail.com

Daniel Ort, 602 772 851, danek.ort@gmail.com

událost na Facebooku

plakat (1)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK