Prohlášení členů AS FF UK k událostem 17. 11. 2015

My, členové Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad faktem, že policejní složky znemožnily členům české akademické obce vzdát důstojný hold studentům na místě, kde se jejich předchůdci 17. listopadu 1989 svými činy jasně a beze strachu postavili za hodnoty, které tvoří sám základ akademické obce i naší společnosti – za hodnoty svobody a demokracie.

Ze strany české akademické obce se nejednalo ani o provokaci, ani o protest proti ohlášenému setkání, ale o tradiční vzdání holdu, který se na stejném místě a ve stejnou dobu vzdává již desítky let. Jelikož zároveň nedošlo ani k časovému souběhu obou akcí, nelze toto zabránění ve vstupu chápat jinak než symbolicky. V Mezinárodní den studentstva si připomínáme brutální silou potlačený vzdor české akademické obce proti nacistické okupaci. Zabránit v tento den silovými složkami státu studentům ve vstupu na místo symbolizující začátek obnovy svobody a demokracie je akt, na který je třeba reagovat.

Vyzýváme proto politické představitele státu, aby se k tomuto aktu jasně a zřetelně vyjádřili a jak svými výroky, tak především svými činy nenechali nikoho na pochybách, zda jsou pro ně svoboda a demokracie stejně jako pro nás principy hodnými úcty, či nikoli.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK