Proběhl třetí ročník konference Lingvistika Praha

Čtvrtý říjnový týden se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil již třetí ročník konference Lingvistika Praha, letos s vročením Lingvistika Praha 2015. Konferenci pořádá tým doktorandů a absolventů studijně i pedagogicky spjatých s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem obecné lingvistiky FF UK a zčásti profesně působících též v Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Konference je zaměřena zejména projektově a letos sestávala z pěti workshopů, k nimž byly připojeny vlastní tematické sekce, dále ze dvou tematických sekcí samostatných a ze tří plenárních přednášek zvaných hostů. Plenární přednášky proslovili tři kmenoví vyučující FF UK, a to anglisté prof. Jan Čermák a dr. Ondřej Tichý a obecný lingvista a romista dr. Viktor Elšík, s lingvisticky zaměřeným tématem je pak doplnil neurofyziolog prof. Josef Syka z 1. lékařské fakulty UK.

header-image-2015

Workshopy se letos zaměřily na metody kritické analýzy diskurzu (vedoucí Eva Lehečková z ÚČJTK a Michal Hořejší z ÚJČ a ÚČJTK), anotování v programu ELAN (David Lukeš z ÚČNK), metody poskytování jazykového poradenství (Kamila Smejkalová z ÚJČ, Martin Prošek z ÚJČ a PF ZČU a Martin Beneš z ÚJČ a ÚČJTK), neurolingvistický výzkum afatické řeči (Michal Láznička z LING) a aspekty psané češtiny českých neslyšících (Hana Prokšová z ÚJČ a ÚČJTK).

Program konference byl otevřený všem zájemcům. Aktuální témata probíraná ve workshopech přilákala desítky návštěvníků, a to i z mimopražských univerzit. Konference tak prokazuje, že si našla své místo v českém odborném povědomí. Pro studenty FF UK organizátoři poprvé zavedli možnost získat za odvedenou práci v jednotlivých workshopech zápočet s ohodnocením jednoho kreditu. „Mnozí jistě vědí, že žádat po studentech větší aktivitu, než jakou nutně musejí vyvíjet, aby přežili až k titulu, je složité a mnohdy z toho plyne značné rozčarování. Motivace jednoho kreditu není nikterak závratná, ale je to minimum, kterým můžeme odměnit ty, kteří jsou ochotní dělat při studiu něco navíc,“ říká k tomu jedna z organizátorek Hana Prokšová a dodává, že praxe se letos osvědčila a bude na ni navázáno i v příštím ročníku konference.

Nyní probíhá hodnocení konference pomocí dotazníků zpětné vazby. Podle poznatků, jež z nich vyplynou, začnou organizátoři pracovat na přípravě dalšího ročníku. V něm by rádi rozšířili konferenční plénum i o zahraniční účastníky.

Organizátoři si váží toho, že konference Lingvistika Praha 2015 mohla být financována nejen z poplatků účastníků, ale i z podpory FF UK.

organizátoři konference Lingvistika Praha 2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK