Knihovna ÚTKL: nový přírůstek do sítě knihoven

Převedením z tzv. příruční knihovny na knihovnu oborovou se Knihovna Ústavu teoretické a komputační lingvistiky stává 25. knihovnou v síti Knihovny FF UK. Díky tomu bude její fond dostupný nejen akademikům katedry, ale všem čtenářům knihovny.

Čtenáři  ve fondu čítajícím více než 1100 svazků naleznou převážně anglicky psanou základní i specializovanou literaturu z oboru formální a teoretické lingvistiky. Fond pak doplňuje ještě česky psaná obecně lingvistická a bohemistická literatura i publikace z oborů informatika, logika, matematika a filozofie.

Knihovna bude uživatelům přístupná od 2. listopadu 2015 vždy v pondělí a v pátek od 10 do 12 hodin, a to v Celetné 13, č. dv. 21. V případě potřeby se bude možné domluvit i na návštěvě knihovny mimo její otevírací dobu na základě předešlé dohody po e-mailu. Adresa pro veškerou komunikaci s knihovnou je libutkl@ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK