Kdo, když ne ty? – Kdy, když ne teď? Proběhla diskuse o možnostech pomoci uprchlíkům

26. října 2015 uspořádalo Studentské hnutí za solidaritu na půdě Filozofické fakulty UK panelovou diskusi se zástupci organizací, které se podílejí na pomoci uprchlíkům.

Na akci se osobně bohužel nemohli dostavit zástupci Organizace pro pomoc uprchlíkům, nicméně publiku byla předána informace o možnostech zapojení, a sice do výjezdů do Bělé-Jezové a do mentoringu. Tereza Cajthamlová promluvila za organizaci In IUSTITIA, která poskytuje právní a sociální poradenství obětem týrání z nenávisti. Cizincům pomáhá orientovat se v českém právním a sociálním systému. Pomocnou ruku nabízí dobrovolníci například ve věci azylového řízení, ale i v případě, že se stanou obětí trestného činu.

Tadeáš Polák hovořil za Autonomní sociální centrum KLINIKA, jež se primárně soustředí na materiální pomoc. Kromě sběru oblečení, hygienických potřeb a dalšího základního vybavení organizuje i finanční sbírku, jejímž prostřednictvím přispívá na výjezdy dobrovolníků do zahraničí (Maďarsko, Srbsko ad.). Kromě pomoci směřované přímo na hranice pravidelně vyjíždí i do detenčních zařízení na území ČR (např. Bělá pod Bezdězem). Jakékoliv finanční dary zaslané na jejich transparentní účet jsou velmi ceněny. Týmu Kliniky v současné době schází sklad, který je k uskladnění materiálních sbírek nezbytný. Ideální lokalitou je Žižkov, posluchači byli vyzváni k hledání vhodných prostor.

Charita ČR poskytuje humanitární pomoc na dvou úrovních: jak zahraniční, tak přímo v České republice. Dobrovolníky poptává především na pomoc mimo hranice, přičemž vítá hlavně delší, minimálně čtyřdenní výjezdy. V ČR nabízí primárně víkendové návštěvy detenčních center, kde se dobrovolníci věnují dětem. Kromě dobrovolnické humanitární pomoci se Charita ČR podílí i na pomoci s integrací Syřanů. Jejich práci přišla představit Klára Boumová.

Primárním záměrem Pomáháme lidem na útěku je koordinace výjezdů dobrovolníků. Přímo v terénu se pak snaží poskytovat uprchlíkům základní humanitární pomoc, čímž nahrazuje vládní a oficiální organizace, které nejsou schopny reagovat tak pružně. O jejich aktivitě hovořila Petra Quirke a Jan Piňos.

Člověka v tísni zastupoval Ondřej Provazník. Organizace se zabývá především pomocí přímo v Sýrii, Iráku, Afghánistánu a dalších blízkovýchodních zemích. V menším měřítku zaměřuje svou pozornost i na cesty na Balkán, kde přímo na místě pomáhá např. s úklidem odpadků, spolupracuje ale i s dalšími, především místními organizacemi a jejich práci podporuje.

Volné uskupení dobrovolníků Hlavák, na setkání prezentované Martou Harasimowicz, nabízí přímo na vlakovém nádraží pomoc uprchlíkům, kteří dorazili do Prahy. Jedná se především o lidi, kteří neplánují v ČR zůstat, typicky o uprchlíky propuštěné z detenčních center. Těmto lidem dobrovolníci z Hlaváku poskytují po celou otevírací dobu hlavního nádraží různorodou logistickou pomoc zahrnující informace o prostoru, v němž se nacházejí, finance ‒ např. obstarání jízdenek, doprovod na vlak, zprostředkování kontaktu s příbuznými apod. Hlavák v této věci spolupracuje i s Červeným křížem. Velmi akutně poptávají dobrovolníky, a to nejen ty do terénu, ale i do zázemí (třídění věcí atd.). V případě zájmu je možné se s organizátory propojit pomocí facebookové stránky Chci pomoci uprchlíkům na Hlavním nádraží v Praze.

Diakonie poskytuje, podobně jako Charita, pomoc na dvou úrovních. Prioritou je práce přímo na dotčených místech v zahraničí. V tomto případě spolupracuje s organizacemi po celé Evropě. Zajišťuje především materiální sbírky, ale finančně podporuje i jordánské matky s dětmi. Na domácí půdě nabízí uprchlickým rodinám pomoc s každodenním životem, k čemuž využívá prostory a materiály, které poskytuje Českobratrská církev evangelická. Jejich aktivitu přiblížil Jan Křelina.

Jako poslední promluvil Kiril Christov ze Správy uprchlických zařízení ČR. Tato instituce nezajišťuje uprchlíky ani nemá v kompetenci azylové řízení, ale zadržuje nelegální imigranty. Uprchlíkům zadrženým v detenčních zařízeních poskytuje jednak dobrovolnickou pomoc, která obnáší především sociální kontakt s uprchlíky, a také pomoc humanitární (finanční i materiální), již zprostředkovává Charita ČR a další neziskové organizace.

Studentské hnutí za solidaritu

studenti.zasolidaritu@gmail.com

foto: Lucie Slováková


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK