Albertov 22. listopadu 2015

Milí studenti, kolegové, spoluobčané a přátelé,

česká demokratická společnost letos slaví 26 let od 17. listopadu 1989. Dvacet šest let je věková hranice, kdy se v Čechách obvykle ukončuje studium na vysoké škole, kdy mladý člověk opouští studentský život a definitivně přechází do dospělosti. Univerzita stvrzuje tento okamžik aktem promoce, při níž našim čerstvým absolventům připomínáme hodnoty, kterými se dospělost vyznačuje, a tytéž hodnoty bych chtěla připomenout i celé české společnosti:

Dospělost se vyznačuje zodpovědným samostatným úsudkem založeným na schopnosti kriticky přemýšlet o sobě i o světě. Zejména v době spekulací a paniky je důležité hledat spolehlivé zdroje, rozpoznat informovanou analýzu od zkratkovitého uvažování a politické demagogie.

Důležitým znakem dospělosti je i přijetí zodpovědnosti být aktivním a akceschopným členem občanské společnosti. Aktivně kultivovat prostor, ve kterém žijeme, protože veřejný prostor byl, je a bude prostorem a zodpovědností nás všech.

Svět se velmi rychle mění a klade před nás stále nové a náročnější výzvy. Nezapomínejme však, že i v tom proměnlivém světě jsou věci, které se měnit nesmí: hodnoty jako lidskost, solidarita, vzájemný respekt a svoboda jednotlivce. Ty musíme chránit a prát se za ně za všech okolností.

Jsme-li dospělá společnost, nesmíme se nechat snadno zastrašit.  Říkám to s plným vědomím, že je to právě teď mnohem těžší než dřív. Ve dnech, kdy se vyrovnáváme s událostmi v Paříži, ale také – to prosím nezapomínejme! – stejně tragickými událostmi v Beirútu a nejčerstvěji v Mali. Nedovolme strachu, aby motivoval naše rozhodnutí, a proti zlobě bojujme lidskostí, proti strachu bojujme odvahou říkat i nepohodlné věci, proti zášti bojujme láskou, proti nenávisti a pomstychtivosti bojujme odpuštěním a proti demagogii bojujme odborností a vzdělaností.

Jedním z úkolů univerzity je studenty na tuto dospělost připravit a společnosti připomínat, na jakých pilířích má stát. Proto jsme 22. 11. přišli znovu Albertov, abychom české veřejnosti znovu připomněli hodnoty 17. listopadu, tentokrát důstojně a bez účasti lidí, kteří propagují nepřijatelné extremistické postoje primitivní netolerance, nenávisti a strachu.

Chci zároveň projevit uznání studentům, kteří zorganizovali „náhradní“ shromáždění na Albertově, za jejich pohotovost a odhodlání. Děkuji především Václavu Vidímovi, Martě Harasimowicz, Danielu Ortovi a Jiřímu Ferynovi. Bez Vás by Albertov nebyl možný. Jsem hrdá, že právě Vy jste studenty Filozofické fakulty.

Děkuji i vám, kolegové, studenti a přátele, že jste 22. listopadu přišli.

Mirjam Friedová

Děkanka Filozofické fakulty UK

12291674_1086151038064221_3568358805736791910_o  12248227_1086149044731087_2191313965209508012_o

  12304075_1086147998064525_943628388190128923_o  12244557_1086147878064537_4744585541127366693_o

  11057238_1086149931397665_7233969220902512578_o  12244362_1086149134731078_8224011551299008536_o

Fotografie: Petr Vrabec (Zewlakk – aktivistická fotografie)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK