Profesor Martin Hilský obdrží cenu Česká hlava

V pondělí 12. 10. 2015 schválila vláda udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2015 Martinu Hilskému z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Profesora anglistiky a světoznámého shakespearologa navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

20140326DSC_0169Národní cena vlády Česká hlava představuje nejvyšší vědecké ocenění v ČR, které se uděluje za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Prof. Hilský se tímto řadí po bok velkých osobností české vědy, jako byl chemik Antonín Holý, historik František Šmahel či onkologové Josef Koutecký a Pavel Klener.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE (1943), literární historik a překladatel díla Williama Shakespeara, absolvoval anglistiku na Filozofické fakultě UK a stal se profesorem anglické literatury tamtéž. V roce 1968 strávil rok na univerzitě v Oxfordu a po návratu nastoupil na FF UK, kde v letech 1989–1998 působil jako ředitel Ústavu anglistiky a amerikanistiky. Roku 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE).

Do češtiny přeložil celé Shakespearovo dílo a je také editorem dvoujazyčného kritického vydání Shakespearových her a sonetů. Jeho překlady byly uvedeny ve více než sto premiérách v českých divadlech. Jen Národní divadlo v Praze uvedlo k roku 2010 osmnáct jeho překladů divadelních her. V roce 2011 získal Státní cenu za překlad.

 

20140326DSC_0097Vyjádření Mirjam Friedové, děkanky Filozofické fakulty UK:

„Profesor Hilský je anglistou světového formátu. Filozofická fakulta UK je nesmírně hrdá, že je nejen naším absolventem, nýbrž že celý svůj profesní život spojil s Filozofickou fakultou. Po dlouhou dobu vedl Ústav anglistiky a amerikanistiky a učinil z něho prestižní evropské pracoviště. Přesto je mezi svými studenty a akademickými kolegy známý jako mimořádný gentleman, laskavý člověk a moudrý pedagog.“

 

Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ina Píšová

tisková mluvčí Filozofické fakulty UK

ina.pisova@ff.cuni.cz

+ 420 777 739 951

 

V Praze dne 13. 10. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (.PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK