Proběhne třetí ročník konference Lingvistika Praha

Ve dnech 22.–24. října 2015 se bude na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konat již třetí ročník lingvistické konference Lingvistika Praha 2015. Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav obecné lingvistiky FF UK za laskavé finanční podpory FF UK.

Konference je otevřena všem zájemcům o oblast lingvistiky, a to jak pedagogům, tak studentům. Program sestává ze tří plenárních přednášek zvaných hostů, pěti tematických workshopů doplněných o tematické sekce s příspěvky aktivních účastníků konference a dvou samostatných tematických sekcí.

Plenární přednášky:

Jan Čermák a Ondřej Tichý: Zánik slov: strukturní příčiny a metodologické poznámky (na materiálu anglickém) (čtvrtek 10:45 v č. 104)

Josef Syka: Co dnes víme o genetickém základu vývoje lidské řeči? (pátek 9:30 v č. 104)

Viktor Elšík: Nutnostní modalita v romštině (pátek 17:45 v č. 104)

Workshopy:

Nové inspirační zdroje v kritické analýze diskurzu
Aspekty psané češtiny českých neslyšících
Tazatelé vs. jazyková poradna: co (ne)může být zdrojem argumentů pro doporučovaná řešení?
Sestav si svůj korpus: anotace a prohledávání mluvených dat pomocí programu ELAN
Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy

Samostatné tematické sekce:

Gramatické analýzy

Sociolingvistika a sociologie jazyka

Plenární přednášky a tematické sekce jsou otevřeny všem zájemcům, na workshopy je třeba se předem registrovat do 19. října na webu konference: http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/.

Zažijte lingvistiku jinak!

Na setkání se těší organizační tým Lingvistiky Praha 2015:

Martin Beneš
Lucie Benešová
Jan Křivan
Hana Prokšová
Kamila Smejkalová
Magdalena Zíková

 Microsoft Word - Plakat_2015.doc


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK