Proběhne 11. ročník Konference mladých slavistů, letos na téma Slované: Souznění a konflikty

Ve dnech 5.–6. listopadu 2015 proběhne pod záštitou Ústavu východoevropských studií FF UK 11. ročník Konference mladých slavistů. Konference je určena mladým badatelům z oblasti slavistiky, jejichž referáty letos spojí téma „Slované: Souznění a konflikty“.

V historické, literární, kulturní a jazykové sekci zazní příspěvky mladých badatelů z Bulharska, České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Jednacími jazyky jsou všechny jazyky slovanské.

Program konference

Čtvrtek 5. listopadu 2015, místnost č. 104
8:30 Registrace účastníků
9:00 Oficiální zahájení
Historická sekce
9:30 Бележки относно ролята на Харалд Хардради и предвожданата от него варяжка дружина в потушаването на въстанието на цар Петър Делян срещу византийската власт през 1040–1041 г. (Румен Славчев)

Vzťahy medzi východnými a západnými kresťanmi v Uhorsku 16. storočia na príklade Šarišskej stolice (Martina Škutová)

Antislavismus Marxe a Engelse: xenofobie, nebo historický determinismus? (Jan Květina)

11:00 Činnost Československo-jihoslovanské ligy v Brně v letech 1921–1938 (Kateřina Kolářová)

Slovenské veľvyslanectvo v Moskve v rokoch 1939–1941 (Tamara Janecová)

12:00–13:00 Přestávka
Literární sekce
13:00 Praha jako prostor střetu českých a evropských dějin v románu „Kavárna Slavia“ Oty Filipa (Anna Gnot)

Wrastanie. Oswajanie ziemi w literaturze o Górnym Śląsku (Karolina Pospiszil)

Konflikt zbrojny na Ukrainie i jego odzwierciedlenie we współczesnej literaturze ukraińskiej. Wybrane przykłady (Aniela Radecka)

Premiki v podobi družine v sodobni poljski prozi (Ana Žabkar Šalić)

15:00 Травматичний досвід як переосмислення минулих і теперішніх катастроф (на матеріалі романів «Не-Ми» та «Ісихія» Ю. Ґудзя) (Мария Анатольевна Янкова)

Конфлікт ізсередини: багатонаціональний Львів у романі «Танго смерті» Юрія Винничука (Ірина Забіяка)

Bulharská stopa v životě Boženy Němcové (Sylvia Georgieva)

Trauma, tranzice a feminismus: reprezentace nacionalismu devadesátých let v tvorbě Slavenky Drakulićové a Dubravky Ugrešićové (Dajana Vasiljevićová)

17:00 Мотив Древней Руси и новой России в произведениях Ф. Прокоповича (Stanislava Ozerova)

Eschatologické motivy v památkách moskevského písemnictví z Období zmatků (Olga Leškova)

Dziennik, reportaż, powieść graficzna. Sposoby przedstawiania konfliktu bałkańskiego z lat 90. XX wieku w komiksach (Hanna Strużyna)

Pátek 6. listopadu 2015, místnost č. 313
9:00 Nie boim sia ni Lachiw, ni Lackoi szaty czyli stosunek Hucułów wobec Polaków przedstawiony w pieśniach ludowych z II połowy XIX wieku (Ewelina Lechocka)

Archeologie Slovanů jako inspirační zdroj umění 19. stol. v éře budování identity národů (Adéla DiGrinová)

Współczesny nacjonalizm polski i ukraiński. Psychologiczne konsekwencje (Jacek Stasiorczy; Konrad Kośnik)

Národnostní uvědomění mluvčích jihokarpatských nářečí ve slovensko-ukrajinském pohraničí (Michal Vašíček)

Jazyková sekce
11:00 Лексико-семантический синкретизм на материале русского и чешского компьютерного жаргона (Oxana Cagašová)

Ekvivalence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny (Adrian Jan Zasina)

Генезис межъязыковой омонимии чешского, русского и словенского языков (на примере имен существительных) (Kuzněcova, Olena)

Możliwości wykorzystania Białoruskiego N-korpusu do badania podobieństwa semantycznego (Angelika Peljak-Łapińska)

13:00–14:00 Přestávka
14:00 Pádový synkretizmus v severošasrišskom nárečí (Jozef Bilský)

Maďarismy v Uglianských rukopisech (Svetlana Vašíčková)

Немски езикови елементи в речта на българските емигранти в Германия (Desislava Zlatanova)

Vanjskopolitički odnosi, manjinsko obrazovanje i demografske smjene kao odlučujući čimbenici u ovladavanju nasljednim jezikom na primjeru Hrvata u Mađarskoj (Dora Vuk)

16:00 Функциональная разница в употреблении некоторых суффиксов в текстах берестяных грамот и других древнерусских памятников (Kornél Kovács)

Кольоративи-синкрети як актуалізатори індивідуально-авторського світосприйняття в українських поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (Руслана Ріжко)

17:00 Zakončení konference, neformální setkání účastníků
Postery Wojna w byłej Jugosławii w relacjach dziennikowych (Magdalena Ślawska)

Język prawa w języku polskim, czyli kilka słów o polskim języku prawnym (Diana Jagodzińska)

Recepcia stredoeurópskej literatúry ako spôsob vytvárania obrazu kultúry a identity (Eva Kášová)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK