Mezinárodní den archeologie 2015

17. října 2015 proběhl druhý ročník festivalu, který je věnován archeologii jako nejdobrodružnější vědě. Tři archeologická pracoviště FF UK nabídla společně s dalšími archeologickými institucemi v Praze, ale i ČR zajímavý program plný přednášek, vycházek, výstav, dílen a zážitkových aktivit pro malé i velké.

související: Archeologie slavila svátek již podruhé [ff.cuni.cz, 27. října 2015]

foto: archiv FF UK