Knihovna Celetná: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

„Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající – dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip.“

Gabriel Laub

Pokud byste měli zájem si nějaký takový „skorovtip“ také přečíst, neváhejte a navštivte Knihovnu Celetná, kde si můžete vypůjčit tituly z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie a andragogiky. Knihovna Celetná je po Knihovně Jana Palacha druhou nejvyužívanější oborovou knihovnou FF UK. Její fond v současnosti čítá okolo 34 tis. jednotek, z nichž část je soustředěna v externích depozitářích. Okruh návštěvníků knihovny je značně široký, neboť kromě akademických pracovníků a studentů poskytuje své služby i nemalému počtu externích uživatelů. Čtenářům nabízí kromě klasických výpůjček i referenční a kopírovací služby a v neposlední řadě představuje zázemí pro řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Pravidelně zde probíhají např. semináře artefiletika a školení pro studenty prvních ročníků, na kterých se seznamují s fungováním knihovny a s prací s elektronickými zdroji. Na podzim tohoto roku se pak v knihovně uskuteční i seminář věnovaný zážitkové terapii.

IMG_8232Vzhledem ke svým prostorovým možnostem nenabízí knihovna čtenářům volný výběr knih. Pro realizaci výpůjček je tedy nutné mít připravené signatury požadovaných titulů, které najdete v Centrálním katalogu UK. Valná většina výpůjček je absenční s výpůjční lhůtou 1 měsíc. Knihovna také odebírá široké spektrum odborných periodik vztahujících se k zahrnutým oborům, a to v tištěné i on-line podobě. Čtenáři zde mají k dispozici 10 počítačů s přístupem na internet a s možností využití statistických programů SPSS, Atlas.ti a přístupem do oborových elektronických databází.

Knihovna Celetná vznikla postupným sloučením fondů jednotlivých kateder. V roce 2013 se od ní oddělil Kabinet diagnostických pomůcek, jenž v současné době funguje samostatně (3. patro, č. dv. 315). V posledních měsících v knihovně probíhá aktualizace fondu reflektující zejména potřeby uživatelů z řad akademické obce.

 

Kde nás najdete?
Knihovna sídlí v Celetné ul. 20, přízemí, nalevo od hlavního vchodu.

 

 

Mohlo by se hodit:

E-mail: libceletna@ff.cuni.cz

Tel.: 221 619 672

Knihovna Celetná   Centrální katalog UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK