Knihovna Celetná: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

„Některé politologické, sociologické nebo psychologické knihy jsou vynikající – dokáží na šesti stech stránkách vyjádřit skoro tolik jako jeden vtip.“

Gabriel Laub

Hledáte v knihovnách Univerzity Karlovy něco z oboru psychologie? Nebo snad andragogiky? Či je libo trochu politologie? Všechny tyto obory a mimo ně ještě pedagogiku, sociologii, sociální práci, management a pro někoho možná trochu překvapivě také logiku najdete v knihovně se zastřešujícím názvem Knihovna Celetná.

Prostorově nevelká knihovna se nachází příhodně hned u vstupu z ulice na adrese Celetná 20. Mimo obsáhlého knižního fondu čítajícího přes 33 tisíc knižních a časopiseckých jednotek v ní najdete také tiskárnu s kopírkou a malou studovnu se šesti čtenářskými počítači s nainstalovanými statistickými programy Atlas.ti a IBM SPSS. Mimo to je z počítačů možno vstupovat do předplacených oborových databází a do databáze ČTK.   Zájemcům rádi zapůjčíme také notebook a v případě nouze nejvyšší a posledního blikajícího dílku na displeji nabízí knihovna i možnost nabití mobilního přístroje s pomocí celé sestavy koncovek pro všechny novější typy mobilních telefonů.

IMG_8232

Jistě ne úplně milá je občasná nutnost platby pokuty za pozdě vrácené knihy. V Knihovně Celetná jsme tuto povinnost alespoň usnadnili díky zavedení možnosti platby kartou. A pokud potřebujete vrátit knihu mimo otevírací dobu knihovny, vycházíme čtenářům vstříc možností použít k tomu účelu Bibliobox v grafické úpravě hladového robota na chodbě v přízemí. Toho můžete díky neustálé službě recepce nakrmit knihami v každou denní či noční hodinu. Ale pozor, vhazujte do něj prosím jen knihy z jedné z patnácti knihoven z budovy Celetná 20. Z jiných se mu dělá šoufl. Ačkoliv je část knihovního fondu vystavená v regálech volně v prostoru a láká tak čtenáře k brouzdání knihami, nenabízí bohužel Knihovna Celetná z prostorových důvodů volný výběr. Značná část fondu, především politologie, sociální práce a logika se také nachází ve skladech ve vzdálenější části budovy. Požadované publikace je třeba předem si zarezervovat v online katalogu a vyčkat na potvrzující mail.

Fond Knihovny Celetná je rozvíjen o nejnovější publikace všech jejích oborů a pravidelně také lovíme v antikvariátech starší raritní knihy. Některé základní publikace u nás najdete v počtu desítek kusů, u dalších postupně dokupujeme. Takové aktuálnosti fondu ovšem nelze docílit bez spolupráce s oborovými garanty, kteří nám poskytují své tipy pro nákup především zahraniční literatury. Vezmeme ale zavděk i návrhy na nákup z řad studentů.

Zdá se vám, že toho děláme celkem dost? Tak připočtěte ještě obsluhu knihoven Katedry středoevropských studií – romistiky a hungaristiky. S pomocí centrálního vyhledávače UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz) je možné si zarezervovat požadované publikace a pak už si je jen vyzvednout v naší Knihovně Celetná.

Kde nás najdete?
Knihovna sídlí v Celetné ul. 20, přízemí, nalevo od hlavního vchodu.

Mohlo by se hodit:

E-mail: libceletna@ff.cuni.cz

Tel.: 221 619 672

Knihovna Celetná   Centrální vyhledávač UKAŽ


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK