Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2016

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10 – 31. 10. 2015. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

V minulých letech byla v rámci této soutěže podpořena celá řada studentských výzkumů, které pomáhají řešitele zapojovat do vědecké činnosti v rámci studovaného oboru.

Návrhy nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace http://verso.is.cuni.czPro žadatele je také připraven seminář, který proběhne 14. 10. 2015 na hlavní budově FF UK v místnosti P300 od 16:00 do 17:30. Na něm se studenti mohou seznámit se způsobem podání návrhu prostřednictvím aplikace. Zadávací dokumentaci a další informace naleznete zde http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/vnitrni-granty-uk-ff/,  můžete se také obracet přímo na grantové oddělení.

Kontakt: veronika.krajickova@ff.cuni.cz, tel:  221 619 849.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK