Byla zveřejněna prezentace a audiozáznam z druhého setkání děkanky s akademickou obcí


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK