2. ročník festivalu Open Square

os_barva

Čtyři instituce, jedno náměstí.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,

Česká filharmonie,

Uměleckoprůmyslové museum v Praze a

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 

pořádají

2. ročník festivalu Open Square

Koncerty, výstavy, hudební workshopy, divadla, komentovaná procházka urban walk, prezentace oborů FF UK, debaty a přednášky. Velké kulturní a akademické instituce sídlící na legendárním pražském náměstí Jana Palacha se podruhé otevřou veřejnosti.

Návštěvníky čekají mimo jiné

  • prohlídky budov pořádajících institucí
  • venkovní výstava „Znáte Prahu“ o pražském životě v číslech, grafech a mapách
  • minikurz českého znakového jazyka
  • tvůrčí dílna v Uměleckoprůmyslovém muzeu „Kubismus: Řeč věcí“
  • výuková simulace Československo 38–89: Atentát
  • prohlídka houslařské dílny a nahrávacího studia České filharmonie
  • hudební workshopy a workshopy výroby nástrojů s hudebníky ČF
  • slam poetry ve dvoraně Rudolfina
  • urban walk „Od Rejdiště k Rudolfinu“
  • Den otevřených dveří na FF UK

Festival zastřešuje téma Imaginární světy. Imaginace, kreativita a inspirace a doprovází ho série přednášek na Filozofické fakultě (mj. Imaginární svět hrobky kněze Iufay v Abúsíru: z Knihy tajné komnaty v Héliopoli; Jiné světy v mýtech a legendách Vikingů; Facebook, život mezi komunitou a publikem).

os_namesti

Open Square. Sousedství, otevřenost, kulturní prostor.

V rámci festivalu proběhne v 16.30 velká panelová diskuse Centrum Prahy v roce 2040 o Praze jako moderní metropoli živé kultury a umění s aktivními komunitami obyvatel oživující veřejná prostranství.

 

Festival se koná v sobotu 17. října 2015 od 11 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze.

Webové stránky: opensquare.ff.cuni.cz

Videa z minulého ročníku: YouTube FF UK

 

Kontakt pro média:

tisková mluvčí projektu Open Square – Mgr. Ina Píšová

+420 777 739 951

ina.pisova@ff.cuni.cz

 

 

V Praze dne 5. 10. 2015

 

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (.PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK