Zemřel prof. Radim Palouš, emeritní rektor Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova a rodina s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 10. 9. 2015 – ve věku nedožitých 91. narozenin – zemřel první polistopadový rektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c. mult.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK