Zemřel dr. Jan Pargač, český etnolog

Český etnolog PhDr. Jan Pargač, CSc., zemřel v sobotu 5. září 2015 ve věku 66 let. Po absolvování magisterského studia oboru etnologie-prehistorie na FF UK v Praze působil v letech 1975–1981 jako badatel v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV a od roku 1981 jako odborný asistent na Ústavu etnologie. Zde také obhájil kandidátskou disertační práci (1980) a rigorózní práci (1981). Jan Pargač nejdříve zastával funkci tajemníka (1989–1994) a následně i zástupce (1994–2014) ředitele Ústavu etnologie. Je autorem řady odborných studií a monografií věnovaným etnickým problémům i nacionálnímu hnutí střední Evropy a střední Asie a ekonomické antropologii. Svou pedagogickou i vědeckou prací přispěl ke zmapování etnik, náboženství a jazyků oblasti střední Asie.

Document-page-001


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK