Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Audit projektu OP VaVpI na FF UK“

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze si dovoluje vyzvat uchazeče k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předmětem je provedení externího auditu projektu „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/16.0339, realizovaného v rámci výzvy č. 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, Prioritní osa 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK