Tři doktorandky FF UK získaly roční stipendium CEFRES

Roční stipendium CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) obdržely Monika Brenišínová, Jana VargovčíkováEdita Wolf.

Dohodu o Ph.D. grantech platformy CEFRES podepsaly 3. září 2015 Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK, Isabelle Guisnel, ředitelka Francouzského institutu v Praze a rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze, Clara Royer, ředitelka CEFRES, a doktorandky, jimž byla stipendia udělena.

SAM_7690

stojící zleva: Monika Brenišínová, Edita Wolf, Jana Vargovčíková; sedící zleva: Clara Royer, Mirjam Friedová, Isabelle Guisnel


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK