Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016

Nový akademický rok 2015/2016 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová v pondělí 5. října od 9:00 ve Velké aule. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK