V říjnu bude představena výstava Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách

Výstava představí v historické perspektivě kontakty mezi Čechami a Vietnamem. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. října od 16:00 v přízemí hlavní budovy FF UK.

Výstava se dotýká prvních návštěv misionářů s českými kořeny ve středověku a posléze v období jezuitských výprav na Dálný východ v 17. a 18. století, nejvíce pozornosti však věnuje kontaktům v moderní době, a to především kontaktům kulturním. Důležitým prostředním těchto kontaktů je také obor vietnamistika, pěstovaný na FF UK již více než padesát let.

Autorky výstavy, dr. Marie Strašáková a prof. Olga Lomová z Ústavu Dálného východu FF UK, mapují počátky oboru a představují díla českých vietnamistů a dalších odborníků zabývajících se vietnamským jazykem, dějinami a kulturou a také vietnamskou komunitou žijící v České republice. Na prvním místě je v této souvislosti třeba jmenovat doktora Ivo Vasijleva, stále aktivního zakladatele oboru a autora zásadních publikací věnovaných Vietnamu v českém jazyce.

Výstava vsazuje obor vietnamistika do kontextu obecnějšího zájmu Čechů o exotické kraje. Ten zde reprezentují panely věnované předmětům vietnamské provenience v českých uměleckých a etnografických sbírkách a fotografie významných českých autorů, kteří navštívili Vietnam v 50. a 60. letech (Ján Cifra, Dagmar Hochová a Jovan Dezort).

Český pohled na Vietnam doplňuje vietnamský pohled na naši kulturu, jak jej zprostředkovávají překlady vietnamských bohemistů, včetně nejvýznamnějšího z nich, Dương Tất Tửa (nar. 1935). Ten je absolventem FF UK a za své rozsáhlé překladatelské dílo, které zahrnuje klasická díla českého písemnictví, jako je Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, básně Jana Nerudy, Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta, prózy Boženy Němcové a Jaroslava Haška, ale například také eseje Franze Kafky, byl roku 2013 oceněn zvláštní cenou Senátu ČR.

Výstava byla připravena v souvislosti s Rokem vietnamské kultury v Čechách, kterou v roce 2015 vyhlásilo Velvyslanectví VSR v Praze. Považujeme ji nejen za představení oboru, který je zatím jediný svého druhu v ČR, ale také za příležitost obrátit pozornost ke kultuře našich vietnamských spoluobčanů, kteří mají od roku 2013 status národnostní menšiny České republiky.

K její přípravě přispělo materiálem ze svých sbírek a archívů několik jednotlivců a institucí, kterým patří velký dík:

Dr. Zlata Černá, pan Jovan Dezort, paní Mgr. Jana Tomášová z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, paní Mgr. Petra Obrovská z Moravské galerie v Brně, paní dr. Markéta Hánová ze Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie a další pracovníci NG, jakož i pracovníci Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

FF_vystava_cesi-a-Vietnam_pozvanka_99x210_01


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK