Objev muzikologa Petra Daňka na stránkách New York Times

Tištěné vydání amerického deníku New York Times píše o nálezu houslového partu z Loutny české Adama Michny z Otradovic, který učinil doc. Petr Daněk z Ústavu hudební vědy FF UK.

 

30CZECH-BAROQUE2-articleLarge-v2Dosud neznámý part nejvýznamnější sbírky českého baroka Loutna česká Adama Michny z Otradovic objevil Petr Daněk v loňském roce ve františkánské knihovně ve Slaném. Rozsáhlý článek redaktora New York Times Michaela Beckermana označuje nález za fenomenální a chápe ho za jeden z největších hudebních objevů naší doby. S uznáním se vyjadřuje i o knize Petra Daňka o hudebnímu tisku v Čechách, jejíž anglická verze se nyní připravuje.

New York Times: ‘The Czech Lute,’ a Baroque Masterpiece, Gets Filled In [The New York Times, nytimes.com, 26. srpna 2015]

 

Související:

Doc. Daněk nalezl neznámý tisk s hudbou Adama Václava Michny [ff.cuni.cz, 15. října 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK