Mezinárodní konference Dis/appearing je k dispozici on-line

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie Weimar pořádala v květnu 2015 mezinárodní konferenci teorie a filozofie médií Dis/appearing zabývající se konceptem mizení.

Západní filozofie a kultura se zaměřují zejména na koncept objevování, přičemž mizení ponechávají stranou: estetika, epistemologie, náboženské nebo technické praxe vycházejí z toho, že se něco objeví/zjeví, a stane se tak vnímatelným, představitelným a uchopitelným. Tato předpojatost spolu s ontologickou preferencí nadřazuje moment vyvstávání a zpřítomňování, přičemž opomíjí procesy rozpadání, rozkládání, ničení a destabilizace forem a vztahů.

DISI přesto však mizení zastává velmi významné, ač méně zjevné místo v západním myšlení. Náboženské a politické instituce, stejně jako logika, se vždy pokoušely zahladit a zrušit vše rozporuplné a problematické; nemluvě o totalitních režimech mazajících lidské stopy. Odkazy na mizení v rámci humanitních věd jsou tradičně doprovázeny rétorickou figurou odkazující na momenty ztráty a ohrožení. Toto je patrné zejména v oblasti vysoce technologizovaných společností, které jsou vnímány jako zodpovědné za dramatické mizení (těl, reality, odstupu apod.), virtualizaci a dematerializaci.

Konference chce na základě „operativních ontologií“ prozkoumat dvě konkrétní operace: objevování a mizení, s důrazem na druhou z jmenovaných. V souladu s pluralizací bytí je nezbytné prozkoumat různé módy opouštění bytí a vytrácení se ze zorného pole stejně jako ontologický a epistemologický rozměr mizení. Mizení může být spojováno s pomíjivostí a ničením stejně jako zneviditelňováním, extrémním zmenšováním, skrýváním, vyhoštěním či odsunutím a přemístěním. Je tedy prakticky nemožné uvažovat o těchto operacích odděleně. Obě jsou prostupné a vzbuzují otázku časovosti a prostorovosti: Kde něco mizí a kde se něco vyjevuje?

Hosty konference byli mimo jiné francouzský filosof Georges Didi-Huberman a americký umělec Bill Morrison, za Filozofickou fakultu Miroslav Petříček, Martin Pokorný a Josef Vojvodík.

Záznamy přednášek jsou dostupné na Artyčok TV, internetové platforma pro současné umění.

disappearing


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK