Zemřel prof. Milan Hrala, přední český rusista10.7.2015

Přední český rusista, překladatel z ruštiny a profesor ruské literatury zemřel 13. července 2015 ve věku 84 let. Milan Hrala od počátku své profesní dráhy působil jako pedagog a badatel na FF UK v Praze, nejprve v rámci jejího Slovanského semináře (1955–1958), poté jako odborný asistent na katedře rusistiky (1958–1966), jako docent ruské literatury na katedře rusistiky a na katedře tlumočnictví a překladatelství (1966–1983) a od roku 1983 jako profesor dějin ruské a sovětské literatury v rámci oboru překladatelství a tlumočnictví, který v letech 1974 až 1990 také řídil jako vedoucí katedry. Je autorem řady odborných studií a monografií věnovaných otázkám překladu a historiografii ruské literatury. Svou pedagogickou i vědeckou prací významně napomohl rozvoji české translatologie, zejména v oblasti dějin překladu.

Milan Hrala


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK