Výzva k podávání přihlášek pro dva zahraniční postdoktorandy prostřednictvím Univerzity Karlovy

V rámci partnerství Platformy CEFRES přijme Univerzita Karlova dva vysoce kvalitní zahraniční postdoktoranty, kteří se stanou součástí CEFRESu (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách). Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Tyto dvě pozice jsou určené na dobu dvou let a začínají od 1. ledna 2016. Hrubý měsíční plat je stanovený na částku 28 000 Kč. Mezi postdoktorandy a CEFRESem bude podepsána smlouva na dobu určitou na období jednoho roku s možností smlouvu jedenkrát prodloužit.

Uzávěrka pro posílání přihlášek do CEFRESu je 28. srpna 2015.

Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách CEFRES


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK