Vychází sborník sociolingvistických prací studentů Ústavu germánských studií FF UK

Jak lze rozumět pojmu „standard“ ze sociolingvistického hlediska? Jak probíhá vyjednávání v případě sporných případů v jazyce? A jak probíhají vyjednávací procesy normování jazyka v určitých kontextech?

Na tyto a mnohé další otázky hledali odpovědi studenti lingvistických seminářů, které proběhly jednak na Ústavu germánských studií FF UK v Praze, a jednak na univerzitě v německém Regensburgu.

Výsledkem je sborník studentských prací s názvem Standardvarietät des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis, který právě vychází v berlínském nakladatelství Logos.

Kniha je k dispozici i v Knihovně Ústavu germánských studií FF UK.

Flyer_Buch_SichovaEtAl2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK