Prohlášení FF k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům

FF UK se připojuje k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům ze zemí, v nichž dochází k soustavnému porušování lidských práv a svobod, k útlaku, šikaně nebo represím. Rozhodnutí odpustit uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území ČR, školné v placených studijních programech v anglickém jazyce bylo učiněno v souladu s humanistickou tradicí, z níž FF UK vyrůstá a na níž spočívá. Náš solidární postoj k uprchlíkům vychází z přesvědčení, že vzdělání představuje univerzální hodnotu, již by měla každá společnost ochraňovat a rozvíjet. Zároveň má být i připomenutím, že vzdělání je velmi efektivním nástrojem sociálního začlenění jednotlivců do společnosti.

Svým vstřícným krokem k uprchlíkům přijatým Českou republikou FF UK nijak neslevuje z vysokých nároků, které na uchazeče o studium klade. Podmínkou přijetí i v tomto případě zůstává úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších náležitostí stanovených v podmínkách přijímacího řízení.

Poskytnutím ubytování a odpuštěním školného v placených studijních programech v anglickém jazyce je anticipována obtížná ekonomická a sociální situace této specifické skupiny studentů (systematická nezaměstnanost, neexistence rodinných a jiných lokálních sociálních sítí, neznalost prostředí).

Filozofická fakulta je jako součást Univerzity Karlovy přesvědčena o tom, že svým programem podpory uprchlíků vychází vstříc zájmu naší společnosti, pro kterou se vzdělaní a sociálně začlenění cizinci mohou stát nikoli hrozbou, ale významným obohacením.

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK