Proběhne workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá ve dnech 15.–16. října 2015 workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator granty v roce 2016, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě.

Workshop je rozdělen na dvě části: 1. den budou mít žadatelé možnost pracovat s podpořeným ERC projektem (jde o ERC Consolidator grant z oblasti věd o živé přírodě), a vyzkouší si tak roli hodnotitelů. 2. den budou probíhat (obdobně jako je tomu ve 2. kole hodnocení u ústních pohovorů) krátké prezentace záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse v plénu. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s hodnotiteli ERC projektů z různých vědních oblastí.

Počet účastníků je omezen. Podmínkou účasti na workshopu je zaslání materiálů, specifikovaných v pozvánce, nejpozději do 28. září 2015. Vybraní účastníci budou informováni do 5. října 2015.

registrace

pozvánka a předběžný program (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK