Magisterský program European Master Course TEMA nabízí místa pro samoplátce

Bylo vyhlášeno přijímací řízení pro samoplátce na dvouletý evropský magisterský program European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and Developmentpro akademický rok 2015/16. Do programu jsou zapojeny 4 evropské univerzity: Eötvös Loránd University – Budapešť, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paříž, University of Catania – Katánie a Univerzita Karlova v Praze.

Přihlášky samoplátců na studijní program European Master Course TEMA je nutno odevzdat do 20. srpna 2015. 1–2 vynikajícím studentům UK poskytne UK úlevu na školném a podporu při získávání stipendia na studijní pobyt na partnerské univerzitě.

Veškeré podrobnosti a kontakty jsou k dispozici na http://mastertema.eu/.

TEMA - CZ - samoplatci

výzva v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK