Děkanka FF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor investic

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor investic.

O Filozofické fakultě UK

Na Filozofické fakultě UK studuje téměř osm tisíc studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie.

Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Kandidátovi na pozici koordinátora investic se tak nabízí zajímavá a tvůrčí odborná práce v inspirativním vysokoškolském prostředí s dlouhodobou pracovní perspektivou.

Charakteristika pozice

 • Příprava a realizace koncepce prostorového rozvoje fakulty v návaznosti na její strategické cíle (zpracování střednědobého výhledu prostorové situace fakulty a harmonogramu řešení v návaznosti na jednotlivé disponibilní zdroje financování)
 • Koordinace přípravy a realizace investičních akcí, rekonstrukcí, modernizací a oprav budov a zařízení fakulty (vyjma ICT) za praktické spolupráce s Referátem investic Správy budov FF UK
 • Koordinace přípravy a realizace infrastrukturních projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pozici odpovědného řešitele (vedení projektového týmu, koordinace aktivit projektu)
 • Zastupování fakulty v projektu na vytvoření expozice sádrových odlitků antických plastik na Státním zámku v Duchcově včetně praktické koordinace tohoto projektu
 • Úvazek 1,0 v rámci Sekretariátu děkana FF UK
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok s předpokládaným prodloužením při dobré spolupráci na dobu neurčitou

Požadavky

Vzdělání:

 • vysokoškolské – zaměření stavební nebo ekonomické

Praxe:

 • 5 let, z toho minimálně 3 roky přímo v oboru na obdobné pozici

Další požadavky:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • pozitivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá úroveň ústního i písemného projevu,
 • základní znalost univerzitního prostředí výhodou
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • Podrobný strukturovaný životopis

Termín nástupu

1. 10. 2015 nebo dle dohody

Výhrada

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu ze strany vyhlašovatele.

Doručení přihlášky

Přihlášky s požadovanými náležitostmi zašlete emailem označeným v předmětu „VŘ – Koordinátor investic“ nejpozději do 10. 9. 2015 na email asistentky děkanky: barbora.kosikova@ff.cuni.cz.

 

V Praze dne 6. 8. 2015

 doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

dokument v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK