Děkanka FF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice fundraiser FF UK

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice fundraiser Filozofické fakulty UK.

O Filozofické fakultě UK

Na Filozofické fakultě UK studuje téměř osm tisíc studentů, z nichž se mnohdy stávají vůdčí osobnosti společenského života naší země. Absolventi se dokáží vynikajícím způsobem uplatnit na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Filozofická fakulta zajišťuje výuku největšího počtu humanitních oborů v České republice a je jedinou evropskou fakultou, na níž lze (v různých formách) studovat všechny jazyky, jimiž se mluví v členských zemích Evropské unie.

Díky sedmi stovkám špičkových pedagogů a vědeckých pracovníků je tato fakulta nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí, která ve svých oborech prezentuje stále nové a objevné myšlenky, a navazuje tak na svou několikasetletou tradici.

Kandidátovi na pozici fundraisera se tak nabízí zajímavá a tvůrčí odborná práce v inspirativním vysokoškolském prostředí s dlouhodobou pracovní perspektivou.

 

Charakteristika pozice

 • Úvazek 1,0 v rámci Sekretariátu děkana
 • Příprava a realizace fundraisingového plánu fakulty
 • Koordinace fakultních fundraisingových aktivit
 • Metodická i praktická podpora katedrám a ústavům na poli fundraisingu
 • Získávání prostředků od individuálních a firemních dárců tuzemských i zahraničních
 • Smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 2 roky s následujícími úkoly:
  • První půlrok … sestavení fundraisingového plánu
  • Do dvou let … dosažení samofinancování fundraisingových aktivit
  • Při úspěšném naplnění těchto úkolů bude smlouva prodloužena na dobu neurčitou

 

Požadavky

Vzdělání:

 • vysokoškolské – min. bakalářské – zaměření humanitní, právnické, veřejná správa nebo ekonomické,

Praxe:

 • 3 roky, z toho minimálně 1 rok přímo v oboru na obdobné pozici

Další požadavky:

 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • pozitivní přístup k řešení problémů,
 • dobrá úroveň ústního i písemného projevu,
 • základní znalost univerzitního prostředí výhodou
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet),
 • dobrá znalost anglického jazyka (alespoň úroveň B2),
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • Podrobný strukturovaný životopis

Termín nástupu

1. 10. 2015 nebo později dle dohody

Výhrada

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu ze strany vyhlašovatele.

Doručení přihlášky

Přihlášky s požadovanými náležitostmi zašlete e-mailem označeným v předmětu „VŘ – Fundraiser“ nejpozději do 31. 8. 2015 na email asistentky děkanky: barbora.kosikova@ff.cuni.cz

V Praze dne 4. 8. 2015

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

 

dokument v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK